ส่วนหัว
Untitled Document
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สาระน่ารู้ กิจกรรม webboard ติดต่อเรา ระเบียบกฏหมาย
Untitled Document
แนะนำอำเภอพร้าว
จำนวนหมู่บ้านอำเภอพร้าว
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานบริการจัดเก็บภาษี
งานบริการส่วนโยธา
งานพัฒนาชุมชน
แผนที่ตำบลเขื่อนผาก
วัดในตำบลเขื่อนผาก
ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1. บ้านแพะพัฒนา
หมู่ที่ 2. บ้านเขื่อนผาก
หมู่ที่ 3. บ้านห้วยบงเหนือ
หมู่ที่ 4. บ้านห้วยบงใต้
หมู่ที่ 5. บ้านทรายมูล
หมู่ที่ 6. บ้านสหกรณ์แปลงสอง
หมู่ที่ 7. บ้านทรายทอง
หมู่ที่ 8. บ้านขวัญประชา
หมู่ที่ 9. บ้านไชยมงคล
หมู่ที่ 10. บ้านม่วงหลวง
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด

หน่วยงานที่ควรรู้จัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website khuanphak.go.th......วัฒนธรรมเข้มแข็ง เกษตรมั่นคง คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชุมชนสงบสุข มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    
ข่าวด่วนทันใจ
อ่าน WEBBOARD ทั้งหมด    
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด    
 
วัดเขื่อนผาก
วัดห้วยบง
วัดสหกรณ์แปลงสอง
 
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดินและแป้งขนมปัง
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไชต์

คณะผู้บริหาร
นายประพันธ์ บุญส่ง
นายก อบต.เขื่อนผาก
นายสงวน นันติ
ประธานสภา อบต.เขื่อนผาก
นายสนิท เทพวัลย์
ปลัด อบต.เขื่อนผาก
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 889-786
ติดต่อ อบต. เขื่อนผาก webmaster@khuanphak.go.th